برچسب: اتو مخزن دار تفال

11

اتو مخزن دار GV5245

اتو مخزن دار GV5245 اتو مخزن دار GV5245 فشار بخار: ۴/۵ بار بخار خروجى:۹۰ گرم در دقیقه کف سرامیکى با…
10

اتو مخزندار تفال مدل GV7781

اتو مخزندار تفال مدل GV7781 اتو مخزندار تفال مدل GV7781 فشار بخار ۶/۵ بار بخار خروجى:۱۲۰ گرم در دقیقه بخارتوربو:…
9

اتو مخزن دار Gv8975

اتو مخزن دار Gv8975 اتو مخزن دار Gv8975 فشار بخار: ۶/۵ بار بخار خروجى:۱۲۰ گرم در دقیقه بخارتوربو:۳۶۰ گرم دردقیقه…
8

اتو مخزن دار Gv8976

اتو مخزن دار Gv8976 اتو مخزن دار Gv8976 فشار بخار: ۶/۵ بار بخار خروجى:۱۲۰ گرم در دقیقه بخارتوربو:۴۵۰گرم دردقیقه کفه:…
7

اتو مخزن دار Gv8963

اتو مخزن دار Gv8963 اتو مخزن دار Gv8963 اتو مخزن دار Gv8963 فشار بخار: ۶/۵ بار بخار خروجى:۱۲۰ گرم در…
6

اتو مخزن دار Gv8962

اتو مخزن دار Gv8962 اتو مخزن دار Gv8962 فشار بخار: ۶/۵ بار بخار خروجى:۱۲۰ گرم در دقیقه بخارتوربو:۴۳۰گرم دردقیقه کفه:…
پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

دریافت اپلیکیشن