آدرس : تهران ، میدان رسالت، خیابان فرجام غربی، بعد از تقاطع نیروی دریایی  – پلاک ۱۰۳۶

شماره تماس هوم اپلیانس : ۰۲۱۴۴۲۶۹۶۴۰-۰۲۱۷۷۴۵۹۱۹۳

شماره تلگرام و واتساپ :

۰۹۰۳۲۸۰۱۴۵۶