«تجربه استفاده از  هوم اپلیانس را به دیگران توصیه می‌کنید؟» اشتباه نکنید، این یک نظرسنجی نیست؛ دست‌کم قرار نیست اینجا به این سوال پاسخ بدهید. هوم اپلیانس  می‌خواهد بداند آیا شما از خدمات راضی بوده‌اید و هوم اپلیانس را به دوستان و آشنایانتان توصیه می‌کنید؟

با انتخاب یکی از گزینه‌ی این نظرسنجی، شما به ما می‌گویید که با تجربه‌ای که از هوم اپلیانس داشتید، چقدر احتمال دارد  آن را به دوستان یا آشنایان خود توصیه کنید. لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید .